Back to the open positions

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül elnyert európai uniós támogatás segítségével a „Hungaro-Gal Kft. versenyképességének növelése munkatársainak fejlesztésével” című projekt keretében a Hungaro-Gal Kft. a piaci versenyképességének növeléséhez munkahelyi képzéseket valósít meg. A támogatás mértéke több mint 28,15 millió Ft, amely Európai Uniós és hazai támogatásból valósult meg.

Projekt kódszáma: GINOP-6.1.6-17-2018-00933

Projekt címe: Hungaro-Gal Kft. versenyképességének növelése munkatársainak fejlesztésével

Projekt fizikai befejezésének dátuma: 2021.02.02.

Elnyert támogatás összege: 28.154.160,- Ft

Támogatás intenzitása: 100%

 

Projekt bemutatása

A vállalkozás munkavállalóinak képzettsége vegyes képet mutat: elég sok, magasan kvalifikált munkaerő mellett az alacsonyabban kvalifikáltabbak elavult és/vagy nem igazolt tudással rendelkező személyek. Különösen ez a helyzet az informatikai képzettség területén. Az egyre inkább automatizálódó termelés olyan digitális kompetencia követelményeket támaszt, amelyet még a magasabban kvalifikáltak is nehezen teljesítenek. Ezért fontosnak tartottuk ezen ismeretek bővítését, fejlesztését munkavállalóink körében. Ennek érdekében egyrészről excel ismeretek bővítését célzó képzéseket, másrészről emelt szintű minőségellenőrzési képzéseket valósítottunk meg a projekt keretében. Továbbá a belső kommunikáció, valamint a vezetői készségek fejlesztését célzó képzések is megvalósításra kerültek.

Célunk volt, hogy a vállalkozásunk versenyképes maradjon a piacon, ennek érdekében különböző munkahelyi képzéseket valósítottunk meg cégünk munkavállalói részére. A jövőbeni humán-erőforrás szükséglet egyértelműen azt az irányt kell kielégítse, hogy szervezetünk további növekedése ne gátolódjék meg szakmai képzés nélküli munkatársak hiánya miatt.

A projekt megvalósítása után vállalkozásunk munkatársai megfelelő tudással rendelkeznek feladatuk elvégzéséhez. A projekt befejezés dátuma 2021 február.